15. 05. 04
posted by: Super User
Pogodaka: 4319

Nosilac stručnog socijalnog rada u Domu je socijalni radnik, koji u ostvarivanju usluga predstavlja sponu u međusobnim kontaktima sa zaposlenima u ostalim radnim jedinicama. Usluge socijalnog rada se pružaju u cilju što uspešnije pomoći korisnicima u prevladavanju kriznih situacija u starosti, posebno što uspešnije adaptacije na život u domu.

Posebna pažnja se posvećuje: pripremi za dolazak korisnika u dom; razvijanje realnog odnosa prema starosti, a kod zaposlenih korektnog odnosa prema korisnicima; podsticanje optimističkog raspoloženja, nasuprot depresivnosti; izrada prijemne procene i individualnog plana usluga za svakog korisnika; uspostavljanje konstruktivne komunikacije sa srodnicima, radi socijalne sigurnosti i psihičke stabilnosti korisnika; uključivanje korisnika u aspekte života u Domu u kojima mogu da participiraju.

Dom za stare u Beogradu