Aktivnosti za korisnike

Radno - okupacione aktivnosti

Radno – okupacione aktivnosti imaju za cilj da našim korisnicima sačuvamo postojeće i podstičemo preostale psihofizičke sposobnosti. Cilj radno – okupacionih aktivnosti je da u što većoj meri ostanu aktivni i sačuvaju samopoštovanje. Ove aktivnosti naše korisnike podsećaju na dom i kućnu atmosferu, gde se međusobno druže, u sve u skladu sa individualnim potrebama. Nastavljaju svoje aktivnosti i hobije koje su razvijali pre dolaska u Dom ili se zainteresuju za nove aktivnosti.

Kulturno-zabavne aktivnosti

Kulturno-zabavne aktivnosti u Ustanovi podstiču izgradnju i održavanje pozitivnih odnosa među korisnicima. Program obuhvata: sviranje muzičkih instrumenata, pevanje narodnih i zabavnih pesama, ples, igranje kola, slušanje muzike. Svrha ovakvih aktivnosti jeste podizanje pozitivne atmosfere u grupi korisnika. Korisnici međusobno komuniciraju, čitaju poeziju, rešavaju zagonetke.

Organizuju se posete učenika i nastavnika osnovnih škola, sa kreativnim programom. Priređuju se i susreti sa umetnicima, ličnostima iz javnog i kulturnog života. Organizuju se odlasci u pozorište. 

Kroz program kulturno-zabavnih aktivnosti u Domu “MeliorVita” u Zemunu organizuje se proslava rođendana za svakog korisnika, proslava Nove Godine, verskih praznika – Božić, Uskrs i krsna Slava, za korisnike koji to žele. Obeležavaju se i značajni istorijski datumi.

Sportsko-rekrativne aktivnosti

Sportsko-rekrativne aktivnosti obuhvataju igranje društvenih igara – šah, karte, “Čoveče, ne ljuti se “, kao i rekreativne izlete, obilaske spomenika kulture, grupne odlaske u prirodu, obilazak i boravak u poznatim beogradskim izletištima.

Edukativne aktivnosti

Edukativne aktivnosti se realizuju kroz različite kurseve. Cilj programa je podsticanje neformalnog obrazovanja, razvijanje amaterskog stvaralaštva, socijalizacija korisnika, sticanje znanja i veština korisnika iz različitih oblasti, čime se podiže svest o značaju celoživotnog učenja, sa krajnjim ciljem podizanja kvaliteta života u trećem životnom dobu.