Fizikalna rehabilitacija

Fizikalna rehabilitacija, jer kretanje je život

Fizikalna rehabilitacija se sprovodi svakodnevnim vežbama pomoću kojih se održava nivo fizičke pokretljivosti, što povoljno utiče na raspoloženje, apetit, san, a samim tim i na bolji kvalitet života. Ponosi smo na visok nivo usluge fizikalne rehabilitacije koje pružamo i činjenice da su se neki naši korisnici oporavljali i čak vraćali svom porodičnom domu nakon adekvatne rehabilitacije. Ove usluge sprovode 2 fizioterapeuta koji su svakodnevno angažovani u radu sa našim korsnicima.

Kinezi terapija kao sastavni deo fizikalne terapije i rehablitacije je vrlo važan segment oporavka, jer aktivno uključuje korisnika. Fizikalna rehabilitacija podrazumeva kineziterapijske vežbe koje su posebno korisne u gerijatriji. Atrofije i slabosti su stalno prisutne, pa cilj vežbanja jeste povećanje pokretljivosti mišićne mase, bolji balans, ublažavanje bola, te sprečavanje i ublažavanje trajnih posledica bolesti i povreda.

U našem domu sprovodimo vežbe:

  • Za pokretne i polupokretne korisnike – aktivne grupne i individualne vežbe sa ciljem aktivacije različitih grupa mišića;
  • Za teže pokretne korisnike – individualne aktivne, aktivno potpomognute i pasivne vežbe na nivou sprata ili u sali za vežbanje (kinezi sala), u cilju vežbanja podizanja i ustajanja iz kreveta – vertikalizacije, vežbanje hoda u razboju ili sa nekim drugim pomagalom;
  • Za nepokretne korisnike primenjuju se pasivne vežbe u postelji. One se sprovode radi poboljšanja opšte cirkulacije, prevencije od dekubitnih rana, respiratornih infekcija i kontraktura u zglobovima.