Fizikalna rehabilitacija

Fizikalna rehabilitacija jer kretanje je život

Fizikalna rehabilitacija se sprovodi svakodnevnim vežbama. Svakodnevnim vežbama održava se nivo fizičke pokretljivosti što povoljno utiče na raspoloženje, apetit, san, a samim tim i na bolji kvalitet života.

Kinezi terapija kao sastavni deo fizikalne terapije i rehablitacije je vrlo važan segment lečenja jer aktivno uključuje korisnika. Fizikalna rehabilitacija podrazumeva kineziterapijske vežbe koje su posebno korisne u gerijatriji. Atrofije i slabosti su stalno prisutne pa je cilj vežbanja povećanje pokretljivosti, mišićne mase. Takodje, bolji balans, ublažavanje bola te sprečavanje i ublažavanje trajnih posledica bolesti i povreda.

U našem domu za stare „MeliorVita“ sprovodimo vežbe:

Usluge fizikalne terapije koje vršimo su posle raznih traumatskih stanja, neuroloških obolenja, kardiovaskularnih bolesti, pulmoloških obolenja i reumatskih bolesti.