Ljudski resursi

Zaposleni u Domu „MeliorVita“ svojim profesionalnim odnosom, ljubaznošću, strpljivošću i ljubavlju čine da naši korisnici sa lakoćom prihvate život u domu i da se osećaju sigurno, bezbrižno i zadovoljno.

Ustanova zapošljava kadrove u skladu sa  standardima koji su propisani Pravilnikom o licenciranju  organiazacija socijalne zaštite, odnosno rešenjem nadležnog Ministarstva.

O našim korisnicima brinu:

Menadžment:

Stručni tim:

U domu je zaposlen veći broj medicinskih sestara i medicinskih tehničara, negovateljice, administrativni radnik, kuvarice i servirke, radnice na održavanju čistoće, radnica u vešernici i domar.