Ostale usluge

U zavisnosti od individualnih potreba korisnika, ustanova obavlja i druge usluge koje se dodatno naplaćuju:

  • Nabavka lekova i pelena,
  • Organizacija specijalističkih pregleda u domu i izvan doma,
  • Organizovanje pratnje korisnika prilikom odlaska na pregled kod lekara izvan doma,
  • Zakazivanje laboratorijskih analiza u domu,
  • Zakazivanje stomatoloških pregleda u domu,
  • Frizerske i pedikirske usluge,
  • Saradnja sa pogrebnom agencijom,
  • Obavlja i ostale poslove na zahtev korisnika/srodnika, a po odobrenju direktora doma.