Naše usluge

Usluge doma za stare MeliorVita

Smeštaj u domu može biti trajnog i privremenog karaktera. Na dan prijema u dom potpisujemo Ugovor o smeštaju i uslugama koji nije vremenski ograničen, već je ugovorom definisan otkazni rok.

Dom raspolaže sa 40 soba koje su podeljene na sledeće smeštajne jedinice:
– stambeni deo doma,
– polustacionar,
– stacionar.

STAMBENI DEO DOMA

STAMBENI DEO DOMA se nalazi u prizemlju i na prvom spratu doma gde su sobe po strukturi jednokrevetne i dvokrevetne. Tu se nalazi i trpezarija, te biblioteka i dnevni boravak sa televizorom, gde korisnici mogu da se druže, čitaju, primaju posete i kvalitetno provedu svoje slobodno vreme. Sve sobe su ovde vrlo udobne, imaju sopstveno kupatilo, a neke od njih koje su veće imaju i terasu sa garniturom za sedenje. Sobe su prostrane, sa mnogo dnevne setlosti, uredne, opremljene sa modernim nameštajem i TVom (kablovska tv – sa velikom brojem domaćih i stranih kanala) i sopstvenim fiksnim telefonom. Ovakav luksuzno opremljen i funkcionalan ambijent doprinosi da se naši korisnici prijatno osećaju i da su zadovoljni.

STACIONAR I POLUSTACIONAR

STACIONAR I POLUSTACIONAR su posebna odeljenja, nalaze se na drugom i trećem spratu. Posebno su opremljeni i namenjeni korisnicima čije zdravstveno stanje zahteva veći stepen medicinske nege i lečenje, jer  nisu u stanju da samostalno brinu o sebi i svojim potrebama, već im je potrebna stručna pomoć medicinskog osoblja u domu. U ovom delu korisnicima je obezbeđen smeštaj u: jednokrevetnim, dvokrevetnim, trokrevetnim i četverokrevetnim sobama sa modernim medicinskim krevetima i dušecima. Medicinski  kreveti  imaju mogućnost podizanja uzglavlja, podešavanja položaja nogu, a postoje i rukohvati, te ogradice koje se podižu po potrebi.

Sobe su svetle, uredne, moderno i funkcionalno opremljene. Sve sobe imaju sopstveno kupatilo, nameski projektovano tako da ga mogu koristi i nepokretna lica. Vrlo je značajno da se na ovim odelejnjima nalazi i ambulanta koja je moderno opremljena, te se u svakom trenutku korisnicima može pružiti neophodna  pomoć. Stacionar i polustacionar takođe imaju sopstvenu trpezariju i dnevni boravak.

Korisnici se smeštaju u skladu sa svojim psiho-fizičkim sposobnostima i zdravstvenim stanjem. Sobe su raspoređene na četiri nivoa – prizemlje i tri sprata. Imamo jednokrevetne sobe (apartmane), dvokrevetne, trokrevetne i četvorokrevetne sobe.

Posedujemo moderni, bešumni lift koji svima omogućava nesmetano kretanje unutar ustanove.

HIGIJENA

Dom “MeliorVita” značajnu pažnju posvećuje ovom segment na dnevnom nivou. Vodimo brigu o ličnoj higijeni svakog našeg korisnika, zatim brigu o higijeni prostorija u kojima oni borave – sobama I zajedničkim prostorijama, kao i održavanje nameštaja, opreme i ostalih predmeta. Svakodnevno se sprovodi jutarnja i večernja toaleta zavisne i poluzavisne kategorije korisnika. Higijena i lična nega korisnika podrazumeva i ostale usluge kao što su: kupanje korisnika, sređivanje noktiju, farbanje kose, brijanje, pranje i održavanje ličnog rublja, posteljine i garderobe korisnika u domskom vešeraju.

ISHRANA

Ishrana korisnika je organizovana kroz 3 glavna obroka i 2 užine, a po potrebi i uputstvu lekara i više. Ishrana je raznovrsna i obezbeđuje se u skladu sa nutricionističkim standardima, starosnoj dobi i zdravstvenom stanju korisnika.

Poseban režim usluge ishrane imaju korisnici oboleli od dijabetesa i ulkusne bolesti. Miksirani obroci se pripremaju za korisnike koji imaju problem sa žvakanjem i gutanjem hrane.

Usluga ishrane korisnika u domu se obezbeđuje prema jelovniku. Obroci se serviraju u trpezarijama po spratovima i sobama korisnika, u zavisnosti od želja i mogućnosti korisnika. 

Prijatni mirisi ukusne domaće hrane koji se šire iz domske kuhinje često podsećaju naše stanare na kuću, porodicu, detinjstvo i pravi osećaj “kao kod kuće”, što nam i jeste cilj. 

Služba ishrane poseduje HACCP licencu za rad.

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Medicinska služba sprovodi kontinuiranu zdravstvenu zaštitu na primarnom nivou organizacije, kao i negu korisnika. Službu čini doktor medicine – eksterno angažovan, glavna medicinska sestra, medicinske sestre/tehničari, kao i negovatelji koji brinu o ličnoj higijeni korisnika.

U domu obavljamo medicinsku negu i lečenje, što obuhvata sledeće poslove: ordiniranje oralne terapije, parenteralna primena lekova (davanje injekcija i infuzija), kontrola vitalnih funkcija (temperatura, pritisak, puls, oksigenacija kiseonikom),  inhalatorna terapija, terapijska  primena koncentrovanog kiseonika. Sprovode se mere za sprečavanje komplikacija od dugotrajnog ležanja (dekubit), vrše se česte promene položaja tela korisnika, obrada i previjanje rana, nega gastrostome, kolonostome, traheostome, plasiranje i ispiranje katetera, i druge intervencije. Sprovode se mere palijativne nege teško obolelih, kao i primena terapije bola.

Briga o higijeni korisnika, redovno menjanje pelena korisnicima – prosečno 4 do 5 puta u toku 24 časa, a prema potrebama i češće. Vrlo stručna opšta i posebna zdravstvena zaštita i medicinska nega su usluge po kojima smo poznati i po kojima se izdvajamo od drugih ustanova.

Laboratorijske analize se rade u saradnji sa privatnom laboratorijom, prema potrebama korisnika i po nalogu domskog lekara.

Socijalni rad u domu za stare

STRUČNI SOCIJALNI RAD

Usluge stručnog socijalnog rada pružaju se u vidu pomoći i podrške u cilju što uspešnije adaptacije na život u domu. Predupređuju se krizne stuacije vezane za starost i starenje, rešavaju se problemi vezano za život u domu i sprečavaju moguće negativne posledice.

Usluge stručnog socijalnog rada obuhvataju: informisanje, procenu, planiranje, posredovanje i zastupanje u ostvarivanju prava u korišćenju usluga. Takodje podrazumevaju i savetodavno usmeravanje, motivaciju i aktivaciju korisnika, kao I sprovođenje mera zaštite korisnika, praćenje preduzetih mera i saradnju sa srodnicima korisnika.

Socijalni radnik ostvaruje prvi kontakt sa korisnikom i srodnicima. Pruža im sve neophodne informacije prilikom pripreme i smeštaja u dom. Sprovodi stručne procedure i pomaže korisniku u adaptaciji na novu sredinu. Takođe, kontinuirano prati život korisnika i blagovremeno reaguje na sve promene, poteškoće i probleme koji se mogu javiti.

Prilikom stručnog rada sa korisnicma poštuje se njihova privatnost i individualnost. Pruža im se podrška u osnaživanju sopstvenih kapaciteta. Radi se na razvijanju tolerancije i međusobnog uvažavanja drugih ljudi kao neophodan uslov za suživot u kolektivu.

U skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti i Pravilnikom o licenciranju organizacija socijalne zaštite u radu se primenjuju stručne procedure.

Korisnicima najčešće pomažemo kod ostvarivanja prava na novačanu naknadu za pomoć i negu drugog lica kod fonda PIO. Takođe,  pokrećemo i  proceduru za privremeno starateljstvo kod nadležnog Centra za socijalni rad, po potrebi.

Naši korisnici participiraju u programskim aktivnostima koje se realizuju, u planiranju aktivnosti u skladu sa potrebama, interesovanjima, kapacitetima i željama.

Stručni tim ustanove (socijalni radnik, lekar, glavna medicinska sestra i fizioterapeut) vrši procenu snaga, kapaciteta i očuvanih sposobnosti korisnika, kao i rehabilitacionih potencijala korisnika na osnovu čega će se vršiti izbor oblika i sadržaja usluga, te kreirati individualni plan usluga.

FIZIKALNA REHABILITACIJA

Fizikalna rehabilitacija se sprovodi svakodnevnim vežbama pomoću kojih se održava nivo fizičke pokretljivosti, što povoljno utiče na raspoloženje, apetit, san, a samim tim i na bolji kvalitet života. Ponosi smo na visok nivo usluge fizikalne rehabilitacije koje pružamo i činjenice da su se neki naši korisnici oporavljali i čak vraćali svom porodičnom domu nakon adekvatne rehabilitacije. Ove usluge sprovode 2 fizioterapeuta koji su svakodnevno angažovani u radu sa našim korsnicima.

Kinezi terapija kao sastavni deo fizikalne terapije i rehablitacije je vrlo važan segment oporavka, jer aktivno uključuje korisnika. Fizikalna rehabilitacija podrazumeva kineziterapijske vežbe koje su posebno korisne u gerijatriji. Atrofije i slabosti su stalno prisutne, pa cilj vežbanja jeste povećanje pokretljivosti mišićne mase, bolji balans, ublažavanje bola, te sprečavanje i ublažavanje trajnih posledica bolesti i povreda.

U našem domu sprovodimo vežbe:

 • Za pokretne i polupokretne korisnike – aktivne grupne i individualne vežbe sa ciljem aktivacije različitih grupa mišića;
 • Za teže pokretne korisnike – individualne aktivne, aktivno potpomognute i pasivne vežbe na nivou sprata ili u sali za vežbanje (kinezi sala), u cilju vežbanja podizanja i ustajanja iz kreveta – vertikalizacije, vežbanje hoda u razboju ili sa nekim drugim pomagalom;
 • Za nepokretne korisnike primenjuju se pasivne vežbe u postelji. One se sprovode radi poboljšanja opšte cirkulacije, prevencije od dekubitnih rana, respiratornih infekcija i kontraktura u zglobovima.

OSTALE USLUGE

U zavisnosti od individualnih potreba korisnika, ustanova obavlja i druge usluge koje se dodatno naplaćuju:

 • Nabavka lekova i pelena,
 • Organizacija specijalističkih pregleda u domu i izvan doma,
 • Organizovanje pratnje korisnika prilikom odlaska na pregled kod lekara izvan doma,
 • Zakazivanje laboratorijskih analiza u domu,
 • Zakazivanje stomatoloških pregleda u domu,
 • Frizerske i pedikirske usluge,
 • Saradnja sa pogrebnom agencijom,
 • Obavlja i ostale poslove na zahtev korisnika/srodnika, a po odobrenju direktora doma.

Osnovne usluge doma

Dom za stare i negu bolesnih „MeliorVita“ pruža svojim korisnicima zaokružen sistem usluga:

1.     Smeštaj
2.    Ishrana
3.    Higijena
4.    Zdravstvena zaštita i medicinska nega
5.    Usluge stručnog socijalnog rada
6.    Radno okupacione aktivnosti
7.    Kulturno-zabavne aktivnosti
8.    Ostale usluge

Dodatne usluge

Pogledajte 360 ture prostorija našeg doma

Dnevna soba

Spavća soba

Biblioteka

Intenzivna nega