Naše usluge

Usluge doma za stare MeliorVita

Socijalni rad u domu za stare

Usluge doma za stare Meliorvita obezbeđuju visok kvalitet usluga: smeštaj, ishrana, lečenje i medicinska nega, lična higijena i higijena prostora, fizikalna terapija, pshiho-socijalna rehabilitacija, radno-okupaciona terapija, organizujemo kulturno-zabavne aktivnosti i dr.

U prilog visokom standardu usluga, jeste i činjenica, da ustanova zapošljava veći broj stručnog i ostalog osoblja, u odnosu na propisane standarde resornog ministarstva.

Našim korisnicima su omogućene svakodnevne posete. Oni održavaju kontakte sa svojim srodnicima, prijateljima i drugim značajnim osobama, a u skladu sa mogućnostima, željama i potrebama.

Osnovne usluge doma

Dom za stare i negu bolesnih „MeliorVita“ pruža svojim korisnicima zaokružen sistem usluga:

1.     Smeštaj
2.    Ishrana
3.    Higijena
4.    Zdravstvena zaštita i medicinska nega
5.    Usluge stručnog socijalnog rada
6.    Radno okupacione aktivnosti
7.    Kulturno-zabavne aktivnosti
8.    Ostale usluge

Dodatne usluge

Pogledajte 360 ture prostorija našeg doma

Dnevna soba

Spavća soba

Biblioteka

Intenzivna nega